Chương trình dạy học lớp 5 (Tuần 04/5 đến 08/5/2020)

     Học sinh làm bài trực tuyến:
 

 • Môn Toán:   (Làm bài tại đây)

   
 •  Môn Tiếng Việt: (Làm bài tại đây)

   
 •  Môn Khoa học: (Làm bài tại đây)

   * Ghi chú: - Học sinh đọc kĩ hướng dẫn cách trả lời ở trong ngoặc đơn ( ) phía dưới mỗi đề bài (nếu có) 
                     - Hệ thống làm bài trực tuyến sẽ đóng lại với các vào 8h sáng chủ nhật.

     Quý phụ huynh tải tệp tài liệu (bản cứng): (Tải nội dung tại đây) ; (Đáp án)

Bài viết liên quan