Chương trình dạy học môn Tiếng Anh - trung tâm ngoại ngữ Bình Minh (Tuần 04/5 đến 08/5/2020)

  Để thuận tiện cho các con ôn tập kiến thức trong những ngày nghỉ phòng dịch Corona mới, quý phụ huynh có thể xem nội dung ôn tập chi tiết môn Tiếng Anh của Trung tâm ngoại ngữ Bình Minh dưới đây:

 


Thông tin liên hệ:

Binh Minh Education Development Center
3rd Flr., Building 25T2, N-05 Area, Hoang Dao Thuy Str., Cau Giay Dist., Ha Noi.
Tel: (84) 39766563
Fax: (84) 39764443
Hotline: (84) 9 8 6973388
Bài viết liên quan