Ôn tập kiến thức cho học sinh khối 4 (Tuần 17/2 đến 21/2/2020)

Quý phụ huynh chọn 1 trong 2 hình thức (tải bản cứng hoặc làm bài trực tuyến):

  1. Làm bài trực tuyến: 

       - Phiếu số 6: 
            + Môn Toán: (Làm bài tại đây) 
            + Môn Tiếng Việt: (Làm bài tại đây)

       - Phiếu số 7: 
            + Môn Toán: (Làm bài tại đây)
            + Môn Tiếng Việt: (Làm bài tại đây)

       - Phiếu số 8: 
            + Môn Toán: (Làm bài tại đây)
            + Môn Tiếng Việt: (Làm bài tại đây)

       - Phiếu số 9:           
            + Môn Tiếng Việt: (Làm bài tại đây)

       - Phiếu số 10: 
            + Môn Toán: (Làm bài tại đây)
            + Môn Tiếng Việt: (Làm bài tại đây)

  1. Tải bản cứng: 
    - Môn Toán và Tiếng Việt: (Nội dung tải tại đây)

    - Môn Tiếng Anh: (Nội dung tải tại đây)(Đáp án tải tại đây)