Ôn tập kiến thức cho học sinh khối 5 (Tuần 17/2 đến 21/2/2020)

Quý phụ huynh chọn 1 trong 2 hình thức (làm bài trực tuyến hoặc tải bản cứng):

 1. Làm bài trực tuyến:
  - Môn Tiếng Việt (ngày 17/2): (Làm bài tại đây)
  - Môn Toán: 
       + Ngày 17/2: (Làm bài tại đây)

       + Ngày 18/2: (Làm bài tại đây)

       + Ngày 19/2: (Làm bài tại đây)

       + Ngày 20/2: (Làm bài tại đây)

       + Ngày 21/2:
   (Làm bài tại đây)

   
 2. Tải bản cứng:
  - Môn Toán và Tiếng Việt: (Tại đây)

  - Môn Tiếng Anh: (Nội dung tải tại đây)(Đáp án tải tại đây)

 - Tiểu học Nhật Tân -