BÁO CÁO Công tác tuần 2 tháng 03 năm 2018

Tài liệu đính kèm: Tải về

I. Những công việc đã thực hiện:

  1. Tổ chức Hội thi ”Giáo viên làm Tổng phụ trách giỏi” cấp tiểu học vòng Sơ khảo,
  2. Tổ chức Hội thi Ngày hội CNTT cấp Quận tại trường THCS Quảng An,
  3. Dự họp thành viên HĐND&UBND tại Quận,
  4. Tổ chức thi chọn học sinh giỏi thành phố IJSO tại THCS Chu Văn An,
  5. Dự Hội thảo chương trình Cambrige tại Chùa Bộc,
  6. Tổ chức thi giáo viên giỏi THCS cấp thành phố,
  7. Dự Hội thảo sử dụng bộ sách giáo khoa tiếng Anh cho học sinh tiểu học tại Thanh Hóa

II. Công tác tuần 3 tháng 03 năm 2018 (theo lịch đính kèm).