• Toán - Bảng nhân 7
  | TRƯỜNG TH NHẬT TÂN | 423 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Quan tâm giúp đỡ hàng xóm láng giềng
  | TRƯỜNG TH NHẬT TÂN | 482 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thủ công - Bài Cắt dán chữ V
  | TRƯỜNG TH NHẬT TÂN | 491 lượt tải | 1 file đính kèm
 • VNEN - Bài 15
  | TRƯỜNG TH NHẬT TÂN | 435 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tuần 12: Vua tàu thủy Bạch Thái Bưởi
  | TRƯỜNG TH NHẬT TÂN | 484 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tập làm văn - Tuần 11 Mở bài trong bài văn kể chuyện
  | TRƯỜNG TH NHẬT TÂN | 396 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tập đọc - Ông Trạng thả diều
  | TRƯỜNG TH NHẬT TÂN | 428 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lịch sử - Bài 9: Nhà Lý rời đô ra Thăng Long
  | TRƯỜNG TH NHẬT TÂN | 374 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Toán - Cộng số đo thời gian
  | TRƯỜNG TH NHẬT TÂN | 426 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài 12: Phòng bệnh sốt rét
  | TRƯỜNG TH NHẬT TÂN | 396 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ thiên nhiên
  | TRƯỜNG TH NHẬT TÂN | 417 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Địa lý - Các dân tộc và sự phân bố dân cư
  | TRƯỜNG TH NHẬT TÂN | 390 lượt tải | 1 file đính kèm