• Tuần 12: Vua tàu thủy Bạch Thái Bưởi
  | TRƯỜNG TH NHẬT TÂN | 416 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tập làm văn - Tuần 11 Mở bài trong bài văn kể chuyện
  | TRƯỜNG TH NHẬT TÂN | 345 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tập đọc - Ông Trạng thả diều
  | TRƯỜNG TH NHẬT TÂN | 380 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lịch sử - Bài 9: Nhà Lý rời đô ra Thăng Long
  | TRƯỜNG TH NHẬT TÂN | 320 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Khoa học lớp 4: Ô nhiễm không khí
  | TRƯỜNG TH NHẬT TÂN | 355 lượt tải | 1 file đính kèm
  Bài giảng được thiết kế bằng phần mềm Prezi
 • KHOHOCLIEU_THCS_TOTUNHIEN_THCSQUANGAN
  | Phòng Giáo dục Quận Tây Hồ | 402 lượt tải | 1 file đính kèm
 • PHANMEM_MN_TROCHOI_NGUYENTHILIEN
  | Phòng Giáo dục Quận Tây Hồ | 440 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Phanmem_MamNon_QuanLy_NguyenBichHuyen
  | Phòng Giáo dục Quận Tây Hồ | 405 lượt tải | 1 file đính kèm
 • PHANMEM_TIEUHOC_WEBSITE_TIEUHOCDONGTHAI
  | Phòng Giáo dục Quận Tây Hồ | 403 lượt tải | 1 file đính kèm
 • PHANMEM_THCS_WEBSITE_DOMINHTUAN
  | Phòng Giáo dục Quận Tây Hồ | 396 lượt tải | 1 file đính kèm
 • E-learning_MN_KNS_CongThijBaoVan
  | Phòng Giáo dục Quận Tây Hồ | 425 lượt tải | 1 file đính kèm
 • E-learning_MN_KNS_NguyenThiThuyDuong
  | Phòng Giáo dục Quận Tây Hồ | 382 lượt tải | 1 file đính kèm