Hướng dẫn phần thi kỹ năng cấp quận

Phòng  Giáo dục và Đào tạo Tây Hồ  hướng dẫn một số quy định và thể lệ phần thi kỹ năng CNTT năm học 2017 - 2018

Tài liệu đính kèm: Tải về

Phòng  Giáo dục và Đào tạo Tây Hồ  hướng dẫn một số quy định và thể lệ phần thi kỹ năng CNTT năm học 2017 - 2018

Bài viết liên quan