Hướng dẫn tổ chức cuộc thi kỹ năng CNTT và phần mềm ứng dụng năm học 2001-2012

Căn cứ kế hoạch số 9681/KH-SGD&ĐT ngày 23/12/2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc tổ chức Ngày hội CNTT ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lần thứ 2, Ban Chỉ đạo tổ chức Ngày hội CNTT ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hướng dẫn một số quy định và thể lệ phần thi kỹ năng CNTT và phần mềm ứng dụng năm học 2011-2012 cụ thể như sau:

(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
 

 

http://hanoi.edu.vn/newsdetail.asp?NewsId=8934&CatId=41

(Xin mời bấm vào đường link trên để xem chi tiết nội dung)

 

Bài viết liên quan