Thực hiện điều chỉnh giờ làm việc, giờ học trong các trường học và cơ sở giáo dục

Thực hiện Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 12/01/2012 và công văn số 332/UBND-GT ngày 12/01/2012 của UBND Thành phố về việc triển khai thực hiện điều chỉnh giờ làm việc, học tập, kinh doanh trên địa bàn Thành phố. Sở GD&ĐT đề nghị các Phòng GD&ĐT, các đơn vị trường học thuộc địa bàn quy định thực hiện nghiêm túc nội dung quy định. 

 
 

 

Thực hiện Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 12/01/2012 của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh giờ làm việc, học tập và kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Công văn số 332/UBND-GT ngày 12/01/2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện điều chỉnh giờ làm việc, học tập, kinh doanh trên địa bàn Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Phòng GD&ĐT và đơn vị trường học thực hiện những nội dung sau:
1. Đối tượng, địa bàn và nội dung thực hiện điều chỉnh.
1.1 Địa bàn áp dụng thực hiện điều chỉnh: Cán bộ, công chức trong các cơ quan quản lý giáo dục và cán bộ giáo viên, học sinh các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT; các trường Trung cấp Chuyên nghiệp và Cao đẳng trên địa bàn 10 quận nội thành và huyện Thanh Trì, Từ Liêm.
1.2 Đối tượng áp dụng thực hiện:
- Đối với cán bộ công chức công tác ở Sở Giáo dục và Đào tạo, phòng Giáo dục và Đào tạo: Thời gian bắt đầu làm việc buổi sáng từ 8h và kết thúc giờ làm việc buổi chiều là 17h.
- Đối với cán bộ, giáo viên làm việc trong các trường học: Thời gian làm việc hàng ngày thực hiện theo giờ học tập của học sinh và phân công của lãnh đạo đơn vị.
- Đối với học sinh, sinh viên.
+ Học sinh các trường Mầm non, Tiểu học, THCS: Thời gian bắt đầu lớp học buổi sáng từ 8h và kết thúc lớp học chiều vào 17h; Các trường chủ động bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên để tiếp nhận học sinh từ 7h30 sáng và quản lý học sinh đến 17h30 hàng ngày.
+ Học sinh sinh viên các trường Trung học phổ thông, Trung cấp Chuyên nghiệp và Cao đẳng: Thời gian bắt đầu học buổi sáng từ trước 7h hàng ngày; kết thúc giờ học buổi chiều sau 19h hàng ngày.
1.3Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ ngày 01 tháng 02 năm 2012.
2. Tổ chức triển khai thực hiện.
Các đơn vị trường học nghiên cứu, quán triệt Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 12/01/2012 của UBND Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh giờ làm việc, học tập và kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hà Nội tới từng cán bộ, giáo viên, học sinh và gia đình học sinh của nhà trường trong đơn vị; đồng thời tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của UBND Thành phố, đảm bảo đúng Luật giáo dục và Bộ luật lao động.
- Đối với các trường Mầm non, Tiểu học, THCS: Sở GD&ĐT giao các Phòng GD&ĐT căn cứ điều kiện thực tế ở từng địa phương, báo cáo UBND quận, huyện và có biện pháp chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát và chịu trách nhiệm về việc lên phương án, tổ chức thực hiện điều chỉnh giờ học tập tại các trường học trên địa bàn theo đúng quy định của Thành phố.
- Đối với các trường THPT, TCCN và Cao đẳng: thông báo cụ thể nội dung đổi giờ học tới gia đình học sinh. Đồng thời xây dựng kế hoạch làm việc, sắp xếp, điều chỉnh thời khoá biểu cho phù hợp để triển khai hiệu quả, đúng quy định củaThành phố.
3. Chú ý. Trong trường hợp những ngày đầu thực hiện:
- Nếu có học sinh đi muộn, các nhà trường cần tạo mọi điều kiện thuận lợi để học sinh sinh viên vào học; tránh tình trạng học sinh sinh viên không được vào lớp vì lý do đi học muộn giờ.
- Nếu cha mẹ học sinh chưa kịp đến đón con em, các nhà trường cần có biện pháp quản lý học sinh chờ gia đình đến đón.
Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị các Phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc của các địa bàn nêu trên thực hiện khẩn trương và triển khai nghiêm túc nội dung hướng dẫn và quyếtđịnh của UBND Thànhphố.
(Trích theo nguồn tin báo điện tử của Sở GD & ĐT Hà Nội)

 

Bài viết liên quan