Tổ chức Ngày Hội CNTT lần thứ IV quận Tây Hồ

1. Thời gian:  8h00 ngày 14 tháng 03 năm 2018 ( Thứ 4).

2. Địa điểm:   Trường THCS Quảng An

3. Chương trình Ngày Hội công nghệ thông tin lần thứ IV

- 8h00: Đón tiếp đại biểu

- 8h30: Khai mạc Ngày Hội CNTT ngành GD&ĐT 

- 8h40: Tham luận: Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và giáo dục; nghiên cứu khoa học STEAM

- 9h10:  Giới thiệu 04 sản phẩm, bài giảng E learning

- 10h10: Giải lao, tham quan các gian triển lãm, Các bài giảng và sản phẩm dự thi tại cổng thông tin điện tử tayho.edu.vn.

- 10h30: Bài giảng số trong dạy học (ISMART)

- 10h50: Ứng dụng AL (Trí tuệ nhân tạo) và Maching Learning trong dạy học (ISMART)

- 11h05: Lãnh đạo cấp trên phát biểu ý kiến

- 11h15: Giải pháp Viettel

- 11h30: Giải pháp Robotic (Kidscode)

- 11h45: Trao giải và Bế mạc.