Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm SỔ LIÊN LẠC ĐIỆN TỬ

Tài liệu đính kèm: Tải về

          Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội;

         Căn cứ Kế hoạch số 2507/KH-SGDĐT ngày 19/6/2018 về việc triển khai các phần mềm chuyên ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm 2018,

         Sở GDĐT Hà Nội đã hoàn thiện và cho triển khai hệ thống phần mềm "Sổ liên lạc điện tử" PINO miễn phí nhằm đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin giữa Gia đình và Nhà trường.

         Phần mềm "Sổ liên lạc điện tử" được liên thông với các nội dung đánh giá và nhập điểm của các phần mềm Sổ điểm điện tử và Quản lý kết quả Giáo dục tiểu học.

         Sau đây, trường tiểu học Nhật Tân hướng dẫn các phụ huynh học sinh cách cài đặt và sử dụng phần mềm "Sổ liên lạc điện tử":

Hướng dẫn cài đặt phần mềm "Sổ liên lạc điện tử"

 

         Hướng dẫn các phụ huynh học sinh cách sử dụng phần mềm "Sổ liên lạc điện tử":

Hướng dẫn cách sử dụng phần mềm "Sổ liên lạc điện tử"

 

- TH Nhật Tân -

Bài viết liên quan