Phát động cuộc thi ảnh chủ đề "Gìn giữ khoảnh khắc hạnh phúc trẻ thơ"

- Tiểu học Nhật Tân -