TH Nhật Tân phát động cuộc thi Toán AMC năm 2020

     Lưu ý: HS có nhu cầu tham gia, GVCN lập danh sách và gửi về BGH để đăng kí theo đơn vị trường.

Bài viết liên quan