Thông báo về việc tổ chức kì thi Thách thức tư duy thuật toán Bebras năm 2019

Tài liệu đính kèm: Tải về

          Căn cứ Công văn đến số 965 ngày 12-9-2018 và công văn số 16 / ISKOOL về việc Tổ chức kì thi thách thức tư duy thuật toán Bebras năm 2019, trường Tiểu học Nhật Tân thông báo:

            Nhà trường đã tổng hợp một số dạng bài để các em học sinh có thể luyện tập tốt (trong tài liệu đính kèm).

- Tiểu học Nhật Tân -

Bài viết liên quan