Thông báo

      Trường TH Nhật Tân xin thông báo đến quý PHHS! Thực hiện chỉ  đạo của Sở giáo  dục và Đào tạo Hà Nội, các con HS tiếp tục nghỉ học từ ngày 24/2/2020 đến hết ngày 1/3/2020 để phòng chống dịch Covid - 19. Phụ huynh tiếp tục truy cập trang Web của nhà trường để giúp con ôn tập kiến thức các môn học. 

      Trân trọng!